ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหบางกอกพานิช

UNITED BANGKOK TRRDING LIMITED PARTNEPSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002527
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 328-330 ซอยท่าน้ำตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น