ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสหะผล

THAI SAHA PHOL LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002489
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1233 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น