ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสหะชัย

SAHACHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002471
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5-11 ตรอกชาเตอร์แบงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น