ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นฮวดเซ้งพาณิชย์

SON HUAT SENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002446
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 82-84 ถนนพันธจิตต์สอง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น