ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี่ยเต็กเฮง

JAI TECK HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002438
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2500 พ.ศ. (66 ปี 8 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
2/8/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1054 ชั้นที่สอง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น