ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสูจน์ เทรดดิ้ง

PISOOJCH TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002306
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2500 พ.ศ. (66 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/7/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 66/11 ซอยปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์