ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่านฟ้าพาณิชย์

PHARN FAH PHANIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002292
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2500 พ.ศ. (66 ปี 10 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/7/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 660,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 615/4-615/9 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น