ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟร์แลนด์

FAIR LAND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002268
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/7/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 687/2 ถนนภานุรังษี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง