ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวเต็กการพิมพ์

WAITEK PRESS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002080
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/6/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 76/5 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น