ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวานิชเทรดดิ้ง

CHAI VANICH TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002039
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2500 พ.ศ. (66 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/6/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 46 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง