ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยศิลป์สถาปัตย์

THAI SIN ARCHITECT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002004
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/6/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 220/1 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น