ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาวยนตร์พาณิชย์

SUPHAVA YONTR PHANICH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001997
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/6/2500 พ.ศ. (66 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/6/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 480,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 7/57 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33121 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป