ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเดิ้นเทรดดิ้ง

GOLDEN TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเดิ้นเทรดดิ้ง (ID: 0103500001806) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/5/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 66 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องสำอาง มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500001806
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/5/2500 พ.ศ.
(67 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
30/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
46443 การขายส่งเครื่องสำอาง

บริษัทที่คล้ายคลึง