ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานาวานิช

ABOOBAKER & CO LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001768
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/5/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
29/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2-4 ตรอกโอเรียนเตล แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ