ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะตา

FORTUNE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001750
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2500 พ.ศ. (67 ปี 3 วัน ที่แล้ว)
27/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น