ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุยธยาการค้า

AYUDHYA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001741
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/5/2500 พ.ศ. (66 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 335 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า