ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์เอเซียมอเตอร์

SOUTH ASIA MOTOR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001733
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2500 พ.ศ. (66 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
24/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 611 ถนนจักรเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ