ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเฮงสโตร์

NAMHENG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเฮงสโตร์ (ID: 0103500001725) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/5/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 145 ซอยสพานสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 60,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500001725
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/5/2500 พ.ศ.
(67 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
23/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
60,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง