ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนเศรษฐการ

PHATANA SETHAKRN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001695
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/5/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194 ซอยแก้วฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง