ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอมซั่น

THOMPSON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001679
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/5/2500 พ.ศ. (67 ปี 19 วัน ที่แล้ว)
11/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 237/8 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46415 การขายส่งรองเท้า