ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงลี

YONG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001644
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194 ซอยปราโมทย์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก