ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.สุวรรณชัย

T. SUWANCHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001547
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 238 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย