ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วนฮั้วเยี่ยมเชียง

NGUAN HUA DYEING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001521
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
1/5/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 30/2-3 ถนนพระราม 6 ซอยสวนหลวง 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า