ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกิจสงวน

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001504
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2500 พ.ศ. (66 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
29/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 418 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25952 การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง