ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหวัฒน์พาณิชย์

SAHAWAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001431
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
23/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18 ถนนรวมไมตรี แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น