ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมไม้ไทย

THE SIAM TIMBER SUPPLY LTD. PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งเสริมไม้ไทย (ID: 0103500001393) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/4/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/7 ถนนดำรงรักษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500001393
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/4/2500 พ.ศ.
(67 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
16/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง