ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉั่วง้วนเซียง

CHUA NGUAN CHIENG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉั่วง้วนเซียง (ID: 0103500001342) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/4/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 536-538 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน (ยกเว้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ) มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500001342
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/4/2500 พ.ศ.
(67 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
16/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง