ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวบอมเบย์เทรดดิ้ง

NEW BOMBAY TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001334
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 134 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า