ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยธุระกิจและการค้า

THAI COMMERCE AND ASSOCIATE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001261
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 221 ถนนเฟื่องนคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย