ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลื่อเลี่ยงเพ้งแพทย์สถาน

LEU LIANG PHENG LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลื่อเลี่ยงเพ้งแพทย์สถาน (ID: 0103500001172) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/4/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 180 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 30,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500001172
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/4/2500 พ.ศ.
(67 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
2/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
30,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง