ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมแสง

CHOMSANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001075
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 30 วัน ที่แล้ว)
26/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 114 ตรอกสลักหิน ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46494 การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน