ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวกร

VISAVAKORN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001067
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 19 วัน ที่แล้ว)
25/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 33/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย