ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงไทย

WIANG THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001008
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5 ถนนนเรศร์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น