ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพ้นทะเล

SHE HAI TRADING IMP.& EXP. LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพ้นทะเล (ID: 0103500000966) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/3/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7 ถนนวิวัฒนเวียน แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทำเหมืองสินแร่โลหะนอกกลุ่มสินแร่เหล็กอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 450,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500000966
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/3/2500 พ.ศ.
(67 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
450,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง