ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซุ่นฮง

SOON HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000940
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 415,400 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 26/1 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น