ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกรเทรดดิ้ง

KRING KRAI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000923
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
16/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1018/2 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์