ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเฮียบเส็ง

TANG HIAP SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000893
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1066-1068,672/28-672/29 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน