ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยงเฮงหลีอิมปร์อต

CHEUONG HENG LEE IMPORT & EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000885
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า