ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิลลี่

LILLY LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิลลี่ (ID: 0103500000869) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/3/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 802-804 ถนนภานุรังษี แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 250,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500000869
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/3/2500 พ.ศ.
(67 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
250,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป

บริษัทที่คล้ายคลึง