ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพ็ชรทองฮั่วหลี

HUA LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000842
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 64 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46492 การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ