ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐพานิช

PRASERT PHANICH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000753
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2182/4 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45302 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์