ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มยู่หลีเฟอร์นิเจอร์

LIMJOO LEE FURNITURE LTD., PART

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มยู่หลีเฟอร์นิเจอร์ (ID: 0103500000729) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/3/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1137/2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 110,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500000729
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/3/2500 พ.ศ.
(67 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
2/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
110,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง