ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมไทย

SOM THAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000711
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 190,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2585/11-13 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น