ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนีอิมปอร์ต

TONY IMPORT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนีอิมปอร์ต (ID: 0103500000699) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/3/2500 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 947 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 20,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103500000699
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/3/2500 พ.ศ.
(67 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
20,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง