ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง้วนฮะเฮงพาณิชย์

NGUAN HAH HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000681
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 36 ถนนเจริญกรุง ตรอกตลาดหลวง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง