ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้วนเต็กเฮง

BUAN TECX HENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000664
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 504/2 ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47524 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ