ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กง้วนเส็ง

TECK NGUAN SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000621
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 672/24 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47522 ร้านขายปลีกสีทาน้ำมันชักเงาและแลกเกอร์