ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักไทยเอเยนต์ซี

RUK THAI AGENCY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000613
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
19/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 59 ซอยวิวัฒน์เวียง ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น