ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยงเฮงล้งก่อสร้าง

SIANG HENG LONG ARCHITECT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000605
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 3 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 54-56 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น