ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวันชัย

SRIVANCHAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000532
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/2/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/2/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1842/1 ซอยจำเริญ ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น